Информационен сайт за правата ни

Промяна в правилата за извършване на специализиран превоз на трудноподвижни лица на територията на община Варна

Право на безплатна годишна електронна винетка

Данъчни облекчения за деца за 2023 г.

Финансиране на проекти за самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

До 100 000 лв. за рампи и асансьори на хора с увреждания

При забавяне на ТЕЛК решения

Условия за пенсиониране през 2023 г.